Home

VRIJZINNIGHEID

WIE ZIJN WIJ?


Regio Noorderkempen staat voor een aantal leerkrachten niet-confessionele zedenleer die zich als vrijwilligers bezig houden met het inrichten en uitvoeren van vrijzinnige feesten.

Het zijn de kinderen uit het noordelijk deel van de provincie Antwerpen, die de lessen niet-confessionele zedenleer volgen in de deelnemende scholen, die aan deze feesten kunnen deelnemen.

Voor een lijst van de deelnemende scholen kan u kijken onder de rubriek 'werkgroep'.


Elk jaar worden 2 feesten georganiseerd:

  • Lentefeest: voor de leerlingen van het 1ste leerjaar
  • Feest Vrijzinnige Jeugd: voor de leerlingen van het 6de leerjaar


Beide feesten hebben plaats in de maand mei.

De werkgroep houdt maandelijkse vergaderingen waarbij de planning en het verloop van de feesten zorgvuldig voorbereid en uitgewerkt worden.


Wat biedt de cursus niet-confessionele zedenleer?


In de lessen niet-confessionele zedenleer leren kinderen vrij en zelfstandig denken en handelen op een vrijzinnig humanistische basis. Dit wil zeggen via:

  • het vrij onderzoek,
  • op een a-dogmatische manier,
  • door de mens en het geluk van de mens centraal te stellen.


Kinderen leren vanalles over zichzelf en over wat mensen denken en doen, nadenken over hoe ze willen leven, waarom ze iets doen of juist niet doen. Hoe ze op een fijne manier met iedereen kunnen omgaan.


De lessen zijn een ontdekkingstocht naar jezelf, de anderen en de wereld om je heen.

Niet-confessionele zedenleer betekent een MORELE VORMING waarin actief leren centraal staat. Dat wil zeggen dat de kinderen de kans krijgen om zelf te verkennen en te exploreren. Zo zullen ze de morele waarden die ze zelf ontdekken beter integreren en toepassen.

.

VRIJZINNIGE FEESTEN


Noorderkempen

Een woordje uitleg...

Over heel de wereld verspreid vinden we mensen met verschillende levens - en filosofische overtuigingen.

Veel mensen geloven in het bestaan van een God of wereldschepper en zijn dus (meestal) verbonden met een bepaald geloof. Deze gelovigen worden ook "kerkelijken" genoemd omdat zij vaak bij elkaar komen in een gebouw waar zij hun God willen eren.

Er zijn ook heel wat personen die niet overtuigd zijn van het bestaan van een goddelijk opperwezen of die het bestaan ervan in twijfel trekken. Deze mensen zijn niet gelovig en ook niet kerkelijk.

Deze mensen worden vrijzinnigen genoemd.


Zij zijn niet gebonden aan een geloofsovertuiging, maar streven een filosofische overtuiging na : een vrijzinnige.

Zij erkennen de mens als schepper en drager van morele waarden. Het is dan ook de mens die bij de vrijzinnigen centraal staat.

Om hun overtuiging uit te bouwen en te versterken, zijn er een aantal vrijzinnige organisaties opgericht waarvan de Unie Vrijzinnige Verenigingen (deMens.nu) het overkoepelend orgaan is.  Hier kan u ondermeer terecht voor informatie over de vrijzinnige dienstverlening, die wordt georganiseerd vanuit het huisvandeMens (er zijn er o.a. in Antwerpen, Lier, Mechelen, Turnhout, ...).

In het huisvandeMens is iedereen welkom. De vrijzinnig humanistische consulenten helpen je graag verder. Je kan er terecht voor informatie, een luisterend oor (morele bijstand), de viering van belangrijke momenten in je leven (plechtigheden) en activiteiten (gemeenschapsvorming).

De fakkel

Ook de vrijzinnigen hebben een symbool waarmee zij hun levensbeschouwelijke overtuiging willen kenbaar maken aan de buitenwereld: de fakkel.


Symbolische betekenis

De fakkel is het "licht" dat de mensen (figuurtjes) helpt te zoeken naar:

  • wijsheid
  • schoonheid
  • kracht

Door de waarheid na te streven, het goede te doen en mooi te leven en zo mee te helpen bouwen  aan een betere, humanere en verdraagzamere wereld.

Vrijzinnige

Feesten


Noorderkempen

Feest Vrijzinnige Jeugd

zaterdag 4 mei 2024
Lentefeest

zondag 5 mei 2024


Contact


* Lentefeest

inschrijvingenlentefeest@gmail.com


* Feest Vrijzinnige Jeugd

inschrijvingenfvj@gmail.com